ISSN 1000-1026
CN 32-1180/TP
  • ISSN 1000-1026
  • CN 32-1180/TP

Editors Recommend

1
Dynamic Economic Dispatch of Power System Considering Temporal Correlation of Wind Power Sequence
LIU Ji, XU Jian, SUN Yuanzhang, ZHOU Guohai, WANG Jing, WEI Congying
2019, 43(3): 43-50. doi: 10.7500/AEPS20180321003
[Abstract](398) [PDF 1.55 M](236)
2
Comprehensive Evaluation of Transmission Network Planning for Integration of High-penetration Renewable Energy
CHENG Yaohua, ZHANG Ning, WANG Jiaming, LI Hui, WANG Zhidong, XIE Le, KANG Chongqing
2019, 43(3): 33-42. doi: 10.7500/AEPS20180321012
[Abstract](451) [PDF 1.52 M](407)
3
Short-term Forecasting and Error Correction of Wind Power Based on Power Fluctuation Process
DING Ming, ZHANG Chao, WANG Bo, BI Rui, MIAO Leying, CHE Jianfeng
2019, 43(3): 2-9. doi: 10.7500/AEPS20180322011
[Abstract](413) [PDF 1.37 M](209)
4
Identification of Potential Harmful Behaviors in Electricity Market Based on Cloud Model and Fuzzy Petri Net
LIU Dunnan, ZHANG Qian, LI Xiaotong, GU Yugui, TAN Zhongfu
2019, 43(2): 25-33. doi: 10.7500/AEPS20180405004
[Abstract](362) [PDF 1.38 M](247)
5
Competitive Mechanism Design in Electricity Market Based on Fair Benefit Allocation
WANG Jianxiao, ZHONG Haiwang, XIA Qing, WANG Yang, LAI Xiaowen, GUO Xinzhi
2019, 43(2): 7-17. doi: 10.7500/AEPS20180410009
[Abstract](627) [PDF 1.42 M](468)
6
Prospect of Core Equipment and Key Technology for DC Power Grid
YAN Sheng, LUO Xiang, HE Zhiyuan
2019, 43(3): 205-215. doi: 10.7500/AEPS20180508006
[Abstract](469) [PDF 1.40 M](346)
7
Design and Application of Intelligent Power Control System for Renewable Energy Power Station
CHEN Ning, CHEN Bin, CHEN Zhao, QIAN Minhui, WU Fubao, WANG Ningbo
2019, 43(4): 174-179. doi: 10.7500/AEPS20180514012
[Abstract](388) [PDF 1.31 M](201)
8
Reclosing Strategy for Hybrid DC Circuit Breakers
ZHANG Shengmei, AN Ting, PEI Xiangyu, YANG Jie, PANG Hui, ZHAO Chengyong
2019, 43(6): 129-136. doi: 10.7500/AEPS20180528005
[Abstract](143) [PDF 1.43 M](92)
9
Flexible Compensation Strategy of Unbalanced Voltage for Grid-connected Inverter Based on Virtual Synchronous Generator
NIAN Heng, JIAO Yingzong, SUN Dan
2019, 43(3): 123-129. doi: 10.7500/AEPS20180529006
[Abstract](367) [PDF 1.69 M](282)
10
Analysis on Virtual Torque and Oscillation Instability Mechanism of Virtual Synchronous Generator with Reactive Power-Voltage Controller
LIU Ni, ZHANG Changhua, LIAO LI, CHEN Xin, CHEN Shuheng, LIU Qunying
2019, 43(6): 107-115. doi: 10.7500/AEPS20180608005
[Abstract](322) [PDF 1.40 M](145)
11
Bilateral Game Model of Power Supply and Demand Sides with Incomplete Information in Day-ahead Electricity Market
JIANG Wei, WU Jie, FENG Wei, DUAN Xiaofeng, TANG Haibo, WU Lei
2019, 43(2): 18-24. doi: 10.7500/AEPS20180615003
[Abstract](690) [PDF 1.48 M](344)
12
Fault Elimination Strategy of Symmetric Single-pole VSC-MTDC Based on DC Circuit Breaker
WANG Nannan, JIANG Chongxue, WANG Jiacheng, LU Yu, DONG Yunlong, TIAN Jie
2019, 43(6): 122-128. doi: 10.7500/AEPS20180621011
[Abstract](175) [PDF 1.42 M](90)
13
Analysis of Key Technologies for Artificial Intelligence Applied to Power Grid Dispatch and Control
SHAN Xin, LU Xiao, ZHAI Mingyu, GAO Zonghe, XU Chunlei, TENG Xianliang, WANG Bo
2019, 43(1): 49-57. doi: 10.7500/AEPS20180629002
[Abstract](1181) [PDF 1.69 M](1002)
14
Review on Application of Artificial Intelligence in Power System and Integrated Energy System
YANG Ting, ZHAO Liyuan, WANG Chengshan
2019, 43(1): 2-14. doi: 10.7500/AEPS20180706005
[Abstract](1918) [PDF 1.90 M](1631)
15
Design of Peak Regulation Auxiliary Service Market for East China Power Grid to Promote Inter-provincial Sharing of Negative Reserve
HU Zhaoyang, BI Xiaoliang, WANG Ke, HU Hong, LIU Yongjun, GUO Xiaorui
2019, 43(5): 175-182. doi: 10.7500/AEPS20180711007
[Abstract](309) [PDF 1.41 M](146)
16
Power Market Transaction Analysis of Index of Beijing Electric Power Exchange Center Under New Electricity Reform
SHI Lianjun, PANG Bo, LIU Dunnan, QIN Guangyu, LI Guodong, ZHANG Qian
2019, 43(6): 163-170. doi: 10.7500/AEPS20180720012
[Abstract](315) [PDF 1.33 M](220)
17
Mechanism Design of Day-ahead Market Considering Deep Peak Regulation
LI Jialong, CHEN Yuguo, LIU Sijie, ZHANG Xuan, MA Ziming, ZHONG Haiwang
2019, 43(4): 9-15. doi: 10.7500/AEPS20180806011
[Abstract](478) [PDF 1.55 M](360)
18
Analysis on Blackout in Brazilian Power Grid on March 21, 2018 and Its Enlightenment to Power Grid in China
YI Jun, BU Guangquan, GUO Qiang, XI Gongwei, ZHANG Jianyun, TU Jingzhe
2019, 43(2): 1-6. doi: 10.7500/AEPS20180812003
[Abstract](792) [PDF 2.22 M](437)
19
Machine Learning for Energy and Electric Power Systems: State of the Art and Prospects
CHENG Lefeng, YU Tao, ZHANG Xiaoshun, YIN Linfei
2019, 43(1): 15-31. doi: 10.7500/AEPS20180814007
[Abstract](1309) [PDF 1.67 M](1135)
20
Summary and Consideration of IEC 62351 International Interoperability
WANG Zicheng, LI Guanghua, FANG Fang, TAO Shiquan, GU Hao
2019, 43(5): 1-6. doi: 10.7500/AEPS20180827009
[Abstract](236) [PDF 1.25 M](169)
21
Key Technologies and Prospects for DC Power Grid Planning
LU Jingjing, HE Zhiyuan, ZHAO Chengyong, AN Ting, TANG Guangfu, PANG Hui
2019, 43(2): 182-191. doi: 10.7500/AEPS20180828005
[Abstract](530) [PDF 1.54 M](419)
22
Analysis and Recommendations of Typical Market-based Distributed Generation Trading Mechanisms
LIN Li, XU Bingqian, WANG Haohuai
2019, 43(4): 1-8. doi: 10.7500/AEPS20180829001
[Abstract](542) [PDF 1.34 M](315)
23
Modelling and Benefit Evaluation of Flexible Space of Transmission Operation in Power System
LIU Linhu, JIN Liming, XIA Qing, YU Juan, YANG Zhifang, DAI Wei
2019, 43(5): 7-13. doi: 10.7500/AEPS20180903007
[Abstract](319) [PDF 1.32 M](143)
24
Robust Optimization of Transmission Topology with Renewable Energy Sources Considering N-1 Security Constraint
ZHAO Boshi, HU Zechun, SONG Yonghua
2019, 43(4): 16-24. doi: 10.7500/AEPS20180927003
[Abstract](310) [PDF 1.40 M](251)
25
Review on Case Filtering in Transient Stability Analysis
XUE Yusheng, HUANG Tiangang, CHEN Guoping, ZHENG Yuping, WEN Fushuan, XU Yan, ZHAO Junhua
2019, 43(6): 1-14. doi: 10.7500/AEPS20181008004
[Abstract](444) [PDF 1.52 M](259)
26
Suggestion on Operation Contingency Reserve Standards for Power Grid of China
ZHENG Xiubo, XIA Chun, LIN Yong, BIE Zhaohong, QIN Yun, LU Xun
2018, 42(1): 151-159. doi: 10.7500/AEPS20170214007
[Abstract](2131) [PDF 1.66 M](827)
27
Current Status of High-performance On-line Analysis Computation and Key Technologies for Cooperating Computation
GUO Jian, ZHOU Jingyang, LI Qiang, Yousu CHEN, LUO Yadi, LANG Yansheng
2018, 42(3): 149-159. doi: 10.7500/AEPS20170320007
[Abstract](1899) [PDF 1.61 M](774)
28
Stochastic Planning of Smart Distribution Network Based on Security Distance Methodology Considering Fault Recovery
LIU Jia, CHENG Haozhong, XU Qian, LAN Zhou, MA Zeliang, ZHANG Jianping
2018, 42(5): 64-71. doi: 10.7500/AEPS20170412007
[Abstract](1145) [PDF 1.27 M](585)
29
Test Method for Frequency Characteristics of Northwest Sending-end Power Grid
SUN Xiaoqiang, CHENG Song, LIU Xin, DUAN Naixin, CHU Yunlong, LI Hua
2018, 42(2): 148-153. doi: 10.7500/AEPS20170418006
[Abstract](1159) [PDF 1.50 M](745)
30
Source-Grid-Load Coordination Method for Active Distribution Network Based on Multi-level Electricity Price Response Mechanism
XU Xilin, SONG Yiqun, YAO Liangzhong, SUO Ruihong, YAN Zheng
2018, 42(5): 9-17. doi: 10.7500/AEPS20170430002
[Abstract](2376) [PDF 1.49 M](1009)
31
Assistant Topology with DC Fault Clearing Capability Applied for Two-level Voltage Source Converter
LAN Tongkun, LI Yinhong, DUAN Xianzhong, LUO Qiang, CHEN Zhaohui
2018, 42(7): 50-55. doi: 10.7500/AEPS20170502004
[Abstract](759) [PDF 1.38 M](451)
32
Three-phase Optimal Power Flow Model for Distribution Network Based on Constant Hessian Matrix
ZHAO Tingting, ZHAO Fengzhan, JU Yuntao, DU Songhuai, ZHANG Yu, ZHOU Xianfei
2018, 42(15): 11-17. doi: 10.7500/AEPS20170507003
[Abstract](920) [PDF 1.30 M](372)
33
Optimization and Simulation Analysis of Peak Shaving for DC Interconnected Power System with Energy Storage
XIE Dongliang, XUE Feng, SONG Xiaofang
2018, 42(5): 72-79. doi: 10.7500/AEPS20170511005
[Abstract](1789) [PDF 1.48 M](760)
34
New Features of Application Function for Future Dispatching and Control Systems
XU Hongqiang, YAO Jianguo, NAN Guilin, YU Yijun, YANG Shengchun, ZHAI Mingyu
2018, 42(1): 1-7. doi: 10.7500/AEPS20170518001
[Abstract](4883) [PDF 1.21 M](1990)
35
Quantified Analysis Method of Frequency Response Characteristics for Power Systems with Virtual Inertia
HUANG Linbin, XIN Huanhai, HUANG Wei, YANG Huan, WANG Zhen
2018, 42(8): 31-38. doi: 10.7500/AEPS20170605010
[Abstract](1178) [PDF 1.65 M](1169)
36
Information Disclosure Mechanism in Electricity Retail Market
CHEN Jiageng, LIN Zhemin, LI Yongbo, WANG Haichao, HE Chuan, WANG Kai
2018, 42(17): 168-174. doi: 10.7500/AEPS20170609001
[Abstract](806) [PDF 1.27 M](424)
37
Stability Analysis of Multiple Parallelled Photovoltaic Power Generation Units Connected to Weak AC System
JIA Qi, YAN Gangui, LI Yonglin, CAI Yuru, ZHANG Hualu
2018, 42(3): 14-20. doi: 10.7500/AEPS20170610002
[Abstract](1887) [PDF 1.33 M](906)
38
Self-scheduling Bidding Strategy for Downstream Station in Day-ahead Market with Participation of Multi-operator Cascade Hydropower Stations
ZHANG Lizi, LIU Fang, XU Tong, JIANG Yan, LI Xiufeng, XU Hong
2018, 42(19): 27-33. doi: 10.7500/AEPS20170613017
[Abstract](335) [PDF 1.37 M](229)
39
Architecture and Key Technologies of Dispatch and Control System Supporting Integrated Bulk Power Grids
XU Hongqiang, YAO Jianguo, YU Yijun, TANG Biqiang
2018, 42(6): 1-8. doi: 10.7500/AEPS20170617001
[Abstract](2044) [PDF 1.50 M](1059)
40
Conception and Architecture of Pro-active Protection and Control for Power Equipments
XIONG Xiaofu
2018, 42(2): 1-10. doi: 10.7500/AEPS20170625002
[Abstract](2123) [PDF 1.91 M](1016)
41
Modeling Method for Coupling Relations in Cyber Physical Power Systems Based on Correlation Characteristic Matrix
XUE Yusheng, LI Manli, LUO Jianbo, NI Ming, CHEN Qian, TANG Yi
2018, 42(2): 11-19. doi: 10.7500/AEPS20170705006
[Abstract](2403) [PDF 1.37 M](1196)
42
Service Restoration Strategy of Active Distribution Network with Soft Open Points
LOU Chengwei, ZHANG Xiaohui, CONG Pengwei, ZHANG Bo, TANG Wei, ZHANG Lu
2018, 42(1): 23-31. doi: 10.7500/AEPS20170706008
[Abstract](2049) [PDF 1.30 M](814)
43
Differentiated Coal-fired Unit Commitment Model Considering Environmental Capacity
GUO Danyang, GAO Mingyu, BAN Mingfei, YU Jilai
2018, 42(12): 36-43. doi: 10.7500/AEPS20170712001
[Abstract](620) [PDF 1.40 M](361)
44
Bi-level Optimal Capacity Configuration for Power to Gas Facilities Considering Operation Strategy and Investment Subject Benefit
XU Zhiheng, ZHANG Yongjun, CHEN Zexing, LIN Xiaoming, CHEN Boda
2018, 42(13): 76-84. doi: 10.7500/AEPS20170713011
[Abstract](683) [PDF 1.37 M](361)
45
Multi-objective Optimal Day-ahead Dispatch of Integrated Energy System Considering Power-to-gas Operation Cost
DONG Shuai, WANG Chengfu, LIANG Jun, DONG Xiaoming, LIANG Zhengtang, LI Huadong
2018, 42(11): 8-15. doi: 10.7500/AEPS20170721003
[Abstract](945) [PDF 1.61 M](448)
46
A Low-carbon Regional Power Dispatch Method with Integration of Renewable Energy Sources
HUANG Yu, XU Qingshan, JIANG Xianqiang, LOU Oudie, JIANG Ling
2018, 42(12): 19-26. doi: 10.7500/AEPS20170724004
[Abstract](1056) [PDF 1.31 M](403)
47
Clustering Optimization Strategy for Electricity Consumption Behavior Analysis in Smart Grid
GONG Gangjun, CHEN Zhimin, LU Jun, WANG Zhaoliang, QI Bing, CUI Gaoying
2018, 42(2): 58-63. doi: 10.7500/AEPS20170726009
[Abstract](1871) [PDF 1.24 M](1241)
48
DC/DC Converter Topology with DC Fault Isolation Capability Applicable for DC Grid
ZHU Sicheng, ZHAO Chengyong, LI Shuai, LI Chengyu, XU Jianzhong
2018, 42(7): 108-115. doi: 10.7500/AEPS20170727001
[Abstract](1151) [PDF 1.47 M](561)
49
Full-dimensional Observation of Distribution System Security Region
XIAO Jun, ZHANG Baoqiang, SHAO Jingpeng, ZHANG Miaomiao, ZHEN Guodong
2018, 42(16): 73-79. doi: 10.7500/AEPS20170801002
[Abstract](586) [PDF 2.52 M](300)
50
Coordinated Frequency Regulation Strategy of Wind, Diesel and Load for Microgrid with High-penetration Renewable Energy
BIAN Xiaoyan, JIANG Ying, ZHAO Yao, LI Dongdong
2018, 42(15): 102-109. doi: 10.7500/AEPS20170803006
[Abstract](710) [PDF 2.34 M](408)

ISSN 1000-1026

CN 32-1180/TP

Copyright ©2018 Editorial Office of Automation of Electric Power Systems

Addr: No.19 Chengxin Avenue, Nanjing 211106, Jiangsu Province, P. R. China

Tel: 025-81093050 Fax: 025-81093040 E-mail: aeps@alljournals.cn

ICP备案号:苏ICP备09008660号

苏公网安备 32011502010891号